Krapi imajo zelo dober sluh, kar je posledica dobro razvitega slušnega sistema, ki je sestavljen iz treh nivojev sluha: notranje uho, linearni senzorji in pa weberian..